– Hoofd IAD

Opdrachtgever
VPZ Assuradeuren B.V.

Jaar
2006-2008

Looptijd
18 maanden

Inhoud

  • Opzetten van de IAD (4 fte)
  • Plannen van de werkzaamheden en bewaken voortgang
  • Verkrijgen van een SAS70 type I en type II – rapport
  • Communicatie met zorgverzekeraars en externe accountant
  • Voorbereiden van diverse verschillende accountantsverklaringen
  • Co√∂rdineren van bestandanalyses en detailcontroles

Een SAS70-rapport is een rapport waarin een serviceorganisatie beschrijft hoe zij processen beheerst. In het rapport worden beheersdoelstellingen gedefinieerd en het geheel van controlemaatregelen dat de organisatie neemt om die doelstellingen te realiseren. Een externe accountant geeft haar oordeel over de opzet, bestaan en werking van de beheersdoelstellingen.