– Senior Business Controller

Opdrachtgever
VolkerWessels Telecom B.V. | Infratechniek

Jaar
2015

Looptijd
Januari tot en met augustus 2015

Inhoud

  • Leidinggevende van de afdeling Control;
  • Verantwoordelijk voor het opstellen en bewaking van de periodieke financiële- en managementrapportages, budgetten en forecast;
  • Optimaliseren van de administratieve organisatie en interne beheersing in het algemeen en specifiek gericht op de financiële projectbeheersing en de voorraadbeheersing;
  • Optimalisering inkoop & logistiek;
  • Beoordeling van offertes en projectrisico’s;
  • Monitoring tussentijdse projectvoortgang en projectresultaat (POC-methode);
  • Monitoring onderhanden werk, liquiditeit, interne beheersing en KPI’s;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de regio- en centrale directie.