Overbruggingsmanagement

De arbeidsmarkt is onstuimig. Fluctueert. Is conjunctuur- gevoelig. Mensen vertrekken naar een ander bedrijf. Ook kunt u te maken hebben met ziekteverzuim of zwangerschapsverlof. Dat zet u voor een dilemma. Zeker als het om sleutelposities gaat. In dergelijke situaties heb je iemand nodig die direct inzetbaar is en feilloos aanvoelt wat van hem wordt verlangd.

Crisismanagement

Er zijn vele oorzaken mogelijk waarom het management van een gedeelte van uw organisatie niet optimaal gefunctioneerd heeft of om andere redenen moet worden herzien. Wanneer u dit constateert, is het zaak snel structureel orde op zaken te stellen en te zorgen voor rust binnen de organisatie. Daarnaast moeten maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen. Het hele proces van de oude naar de nieuwe gewenste situatie moet uitgestippeld en ingezet worden. Daarbij spelen vaak vele verschillende belangen en is er veel verwevenheid met andere delen van de organisatie.

Verandermanagement

Een koerswijziging. Een reorganisatie. Nieuwe werkmethoden. Een andere mentaliteit. De markt is continu in beweging. Uw Organisatie past zich daarop aan en zetten veranderingsprocessen in. Bij het inzetten van veranderingen komen heel wat aanvullende managementtaken kijken. Het bewaken van de voortgang, het in het vizier houden van de doelstellingen en het motiveren van de betrokken zijn enkele voorbeelden.

Procesmanagement

Een fusie, een reorganisatie, nieuwe ontwikkelingen of een nieuw primair systeem zijn allemaal oorzaken die zorgen dat uw manier van werken niet optimaal en/of volledig gebeurt. Een ander gevolg kan ook zijn dat uw managementinformatie niet volledig of onjuist is. Procesmanagement is meer dan alleen zorgen dat de procedures juist op papier staan, al is het wel een goede start. Uw medewerkers weten dan in ieder geval wat ze hoe moeten doen en waar hun verantwoordelijkheid ligt en wat hun aandeel in het geheel is.

Maar er zijn veel meer voordelen te behalen met de juiste procedures. Het werk wordt efficiënter gedaan en de foutkans is vele malen kleiner. Zeker als de procedures gedragen worden door de verantwoordelijke. Dit bevorderd niet alleen de productiviteit maar ook in grote mate de werksfeer. Het beoordelen van bestaande of het ontwikkelen en implementeren van nieuwe procedures vergt een goede kennis van zaken op alle niveaus. Daarnaast zijn een goed helikopterview, overtuigingskracht, kennis van de gebruikte software en resultaatgericht werken een vereiste.

Financieel risicomanagement

Uw organisatie wordt continu geconfronteerd met belangrijke risico’s. Het efficiënt en effectief beheersen van deze risico’s en het kunnen aantonen van deze beheersing is een zorg van veel organisaties. Het proces van risicomanagement bestaat in veel modellen uit zes stappen: doelstelling vaststellen, risico’s identificeren, gevolgen inschatten, risico’s beoordelen, risico’s beheersen en monitoring.

Geen lastige noot?

Een frisse blik van een tijdelijke interim-manager kan goed zijn om uw vraagstukken vanuit een andere invalshoek te beoordelen en oplossingen aan te dragen die voorheen over het hoofd werden gezien.